The Nectareous Circuitry - Roll Away The Stone

Byggnadsställningar till byggen

Byggställningar är något som används på de flesta byggena. Speciellt när man ska bygga stora hus, då är det extra viktigt att man har dessa ställningar. Jag tror nog att om man bara ska bygga något som är lite mindre så behöver man nog inte några stora ställningar för att kunna nå dit man behöver bygga. Men jag var med på ett riktigt bygge på hög höjd. Och där behöver man verkligen ha lite högre ställningar för att kunna nå upp. Och det gäller verkligen att man inte är rädd för höjder.