The Nectareous Circuitry - Roll Away The Stone

Utsikt mot kyrkogård

Jag bor i en lägenhet som är väldigt centralt belägen men ändå ligger på ett område som är förhållandevis lugt. Antagligen beror detta på att jag har en stor park på baksidan och en kyrkogård på framsidan, så jag tycker att det fakstiskt är en fördel att ha utsikt mot en kyrkogård trots att det kan verka lite dystert. Man har ju inte grannar som stör i alla fall, och det är ju inte så mycket liv på nättrna. Skulle grannarna på framsidan börja störa mig och röja på nätterna skulle jag nog flytta!